ΕΝΕΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Εργαστήριο έγχυσης:

Είμαστε ειδικευμένοι στις διαδικασίες χύτευσης υλικών μηχανικής, με εμπειρία σε εγχύσεις 2K&3K, υπερκαλουπώσεις και καλούπια με υποβοήθηση αερίου.

Διαθέτουμε 16 μηχανές έγχυσης σε οικιακή σειρά, από 60 τόνους έως 500 τόνους.Η παραγωγική μας ικανότητα καλουπώματος βρίσκεται σε διαδικασία επέκτασης για να καλύψει περισσότερες απαιτήσεις παραγγελίας πελατών τώρα.

Παρέχουμε μη τυποποιημένες και προσαρμοσμένες πλαστικές εγχύσεις 2K&3K και χρησιμοποιούμε συστήματα ελέγχου για την ικανοποίηση των προδιαγραφών ειδικών εξαρτημάτων καλουπιού.Αυτός ο τύπος έγχυσης θα προστεθεί στη γενική μηχανή χύτευσης ή στο καλούπι 2K&3K.