Εργαλεία

At Chapman Makerθα σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε το καλύτερο δυνατό εργαλείο για τις συγκεκριμένες ανάγκες του έργου σας.Προσφέρουμε τόσο εγχώριες όσο και διεθνείς υπηρεσίες εργαλείων.

● Hot Runner & Hot Sprue Molds: χρησιμοποιούνται για εξοικονόμηση υλικού, χαμηλότερους χρόνους κύκλου και μείωση του κόστους ανταλλακτικών.

● Πολλαπλή κοιλότητα: χρησιμοποιείται για μεγάλο όγκο χυτευμένων εξαρτημάτων.

● Family Tool: μπορεί να παράγει διαφορετικά εξαρτήματα ταυτόχρονα και στο ίδιο πλαίσιο, ● χρησιμοποιώντας το ίδιο υλικό, μειώνοντας έτσι το κόστος εργαλείων.

● Καλούπια μονής κοιλότητας: χρησιμοποιούνται για εξαρτήματα χαμηλού όγκου.

● Εναλλάξιμα ένθετα: για μεμονωμένες κοιλότητες πολλαπλών εξαρτημάτων.

● Managed Tool Transfer Program: για τη μεταφορά εργαλείων σε διαφορετικό προμηθευτή εάν το επιθυμεί ο πελάτης.

● Καλούπι συνέγχυσης ακριβείας: καλουπιώνετε εξαρτήματα χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά υλικά στο ίδιο καλούπι, ταυτόχρονα.

● Τα προγράμματα καλουπιών Προληπτικής Συντήρησης διασφαλίζουν ότι τα καλούπια είναι συνεχώς σε καλή κατάσταση λειτουργίας.