ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΣΗΣ

Εργαστήριο εγχύσεων:

Ειδικεύεται στη διαδικασία χύτευσης υλικών μηχανικής, με εμπειρία σε έγχυση 2Κ & 3Κ, χύτευση με υπερχύτευση και βοηθητικό αέριο εκτός από την τυπική χύτευση με έγχυση.

Διαθέτουμε 16 μηχανήματα έγχυσης από 60 τόνους έως 500 τόνους. Η ικανότητα παραγωγής χύτευσης βρίσκεται στη διαδικασία επέκτασης ώστε να ικανοποιεί περισσότερες απαιτήσεις παραγγελίας πελατών τώρα.

Παρέχουμε μη τυποποιημένο & προσαρμοσμένο πλαστικό εξάρτημα έγχυσης 2K & 3K ενώνει και ελέγχει το σύστημα για να συναντήσει πολλά καλούπια για ειδικά εξαρτήματα, αυτός ο τύπος ένεσης ενώνεται θα προστεθεί στη γενική μηχανή χύτευσης ή στο καλούπι 2K & 3K.